Acest site folosește cookies pentru a furniza servicii și funcționalități personalizate. Prin vizitarea site-ului nostru, îți dai acordul pentru descărcarea acestor cookies. Am inteles

Poți afla mai multe despre cookies și poți schimba setările lor aici.
 
 

Dreptul securitatii sociale. Editia a V-a revazuta si adaugita (Curs universitar) - Ticlea, Alexandru

Dreptul securitatii sociale. Editia a V-a revazuta si adaugita (Curs universitar)

Editura UNIVERSUL JURIDIC


Acest produs se afla in stocul furnizorului iar in cazul in care titlul a fost recent epuizat/delistat din stocul acestuia veti fi informat prin email si sms in maxim 4 zile lucratoare.
Apreciere: 4.5/7 (4 voturi)
Calificativul nostru
Recomandat
Status: epuizat
Timp confirmare stoc: 1 - 4 zile lucratoare

Beneficii:

Descriere - Dreptul securitatii sociale. Editia a V-a revazuta si adaugita (Curs universitar)


Dreptul securitatii sociale cuprinde normele juridice ce reglementeaza relatiile de asigurari sociale, precum si pe cele ce privesc asistenta sociala.

Prin intermediul sau, persoana fizica este protejata de riscurile sociale care ii afecteaza existenta. Protectia incepe adesea inainte de nastere (ingrijirile prenatale) si se prelungeste dupa moarte (pensiile de urmas).

Importanta securitatii sociale este relevata si de reglementarile speciale in materie existente in Uniunea Europeana.

Lucrarea Dreptul securitatii sociale contine informatii numerose si utile care se adreseaza nu numai studentilor, dar si practicienilor si teoreticienilor in domeniu.

Cuprins
CAPITOLUL 1. INTRODUCERE IN DREPTUL SECURITATII SOCIALE 5
1. Securitatea sociala si riscurile sociale 5
2. Sistemele de securitate sociala 6
3. Aparitia si dezvoltarea sistemelor de securitate sociala 8
4. Securitatea sociala in documentele internationale 10
5. Definitia si obiectul dreptului securitatii sociale 15
6. Asigurarile sociale - institutie a dreptului securitatii sociale 17
7. Asistenta sociala - institutie a dreptului securitatii sociale 19
8. Principiile dreptului securitatii sociale 20
9. Izvoarele dreptului securitatii sociale 25
CAPITOLUL II. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE 3O
1. Notiune si reglementare 3 O
2. Principiile asigurarilor sociale de sanatate 31
3. Concepte privind asigurarile sociale de sanatate 31
4. Asiguratii sistemului de asigurari sociale de sanatate 32
5. Drepturile si obligatiile asiguratilor 36
6. Servicii medicale profilactice suportate din fondul national unic de asigurari
sociale de sanatate 38
7. Servicii medicale curative suportate din fondul national unic de asigurari sociale .. 39 8. Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace
terapeutice 39
9. Servicii medicale de ingrijiri la domiciliu .40
10. Alte servicii speciale 40
11. Servicii medicale acordate asiguratilor pe teritoriul altor state 41
12. Servicii medicale care nu sunt suportate din fondul national unic de asigurari
sociale de sanatate 41
13. Asigurarea calitatii pachetului de servicii de baza pentru asigurati .42
14. Constituirea fondului national unic de asigurari sociale de sanatate .43
15. Atributiile caselor de asigurari de sanatate 47
16. Raspunderi si sanctiuni 48
17. Cardul european de asigurari sociale de sanatate .49
18. Cardul national de asigurari sociale de sanatate 50
19. Asigurarile voluntare de sanatate 51
20. Contractul de asigurare voluntara de sanatate 52
21. Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate 53
22. Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca 57
23. Concedii si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea
capacitatii de munca 58
24. Concediul si indemnizatia de maternitate 59
25. Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului 60
26. Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav 72
420
DREPTUL SECURITATII SOCIALE
27. Concediul si indemnizatia de risc maternal 73
28. Ajutorul de deces 73
29. Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate 74
CAPITOLUL III. ASIGURAREA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA
SI BOLI PROFESIONALE 78
1. Notiunea si principiile asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale 78
2. Raporturile de asigurare si riscurile asigurate 79
3. Persoanele asigurate (asiguratii) 80
4. Asiguratorul 81
5. Obiectivele asigurarii 81
6. Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 81
7. Prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 83
7.1. Enumerare 83
7.2. Prestatii si servicii pentru investigare, diagnosticare medicala
si recuperarea capacitatii de munca 84
7.3. Prestatii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesionala 86
7.4. Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca 86
7.5. Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca
si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca 87
7.6. Compensatii pentru atingerea integritatii 87
7.7. Despagubiri in caz de deces 88
7.8. Rambursari la cheltuieli 88
8. Comunicarea si constatarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale 89
9. Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale 89
10. Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca
si boli profesionale 91
11. Raspunderea juridica 93
12. Jurisdictia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale 94
CAPITOLUL IV. ASIGURARILE PENTRU SOMAJ SI MASURILE
PENTRU PREVENIREA SOMAJULUI 95
1. Somajul - fenomen social 95
2. Evolutia si structura somajului in sistemul national... 96
3. Masuri prevazute de Legea nr. 76/2002 in vederea protectiei persoanelor
impotriva riscului de somaj 102
4. Concepte utilizate de Legea nr. 76/2002 102
5. Indicatori statistici privind piata muncii 104
6. Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR) 104
7. Beneficiarii sistemului asigurarilor pentru somaj 105
8. Categoriile de asigurati in sistemul asigurarilor pentru somaj 106
9. Organe cu atributii in domeniul asigurarilor pentru somaj 107
9.1. Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 107
9.2. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 108
9.3. Institutul National de Statistica 112
10. Bugetul asigurarilor pentru somaj 112
10.1. Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj 112
10.2. Cheltuielile in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj 114
Cuprins
421
11. Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj 115
12. Persoanele asimilate somerilor 116
13. Persoanele care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj 116
14. Conditii pentru nasterea dreptului la indemnizatia de somaj 116
15. Data de la care se dobandeste dreptul de a primi indemnizatia de somaj 119
16. Cuantumul indemnizatiei de somaj 120
17. Obligatiile persoanelor care beneficiaza de indemnizatie de somaj 121
18. Suspendarea platii indemnizatiei 122
19. Incetarea platii indemnizatiei de somaj 123
20. Recuperarea sumelor platite fara temei legal... 124
21. Masuri pentru prevenirea somajului 124
CAPITOLUL V. SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE 127
1. Principii ale sistemului public de pensii 127
2. Semnificatia termenilor si expresiilor specifice sistemului public de pensii 127
3. Asiguratii 130
4. Declaratia de asigurare 131
5. Contractul de asigurare sociala 132
6. Stagiul de cotizare 133
7. Bugetul asigurarilor sociale de stat 135
8. Contributia de asigurari sociale 137
9. Baza lunara de calcul 158
10. Notiunea si categoriile de pensii 161
11. Pensia pentru limita de varsta 162
12. Pensia anticipata 181
13. Pensia anticipata partiala 182
14. Pensia de invaliditate 183
14. Pensia de urmas 187
15. Calculul pensiilor 188
16. Stabilirea si plata pensiilor 198
17. Alte drepturi de asigurari sociale 204
18. Raspunderea juridica 206
18.1. Infractiuni 206
18.2. Contraventii 206
19. Jurisdictia asigurarilor sociale 207
CAPITOLUL VI. PENSIILE PRIVATE 210
1. Caracteristici generale ale sistemului pensiilor private 210
2. Definirea unor temeni si expresii 210
3. Fondul de pensii private 213
4. Autorizarea schemei de pensii private si a fondului de pensii 216
5. Investitiile fondului de pensii 218
6. Participantii 220
7. Contributia la fondul de pensii 223
8. Conturile participantilor 224
9. Pensia privata 225
10. Provizioane tehnice si garantii reglementate si supravegheate de Comisie 226
11. Raspunderea juridica 227
422
DREPTUL SECURITATII SOCIALE
11.1. Raspunderea contraventionala 227
11.2. Raspunderea penala 228
CAPITOLUL VII. PENSIILE FACULTATIVE 230
1. Caracteristici generale ale sistemului pensiilor facultative 230
2. Infiintarea societatilor de pensii, autorizarea si retragerea
autorizati ei administratorilor 231
3. Infiintarea, autorizarea si retragerea autorizati ei fondurilor de pensii
facultative 239
4. Transferurile Intre fondurile de pensii facultative 241
5. Participanti si contributii 241
6. Conturile participantilor si evaluarea activelor 243
7. Dreptul la pensie 244
8. Interdictii 244
9. Raspunderea juridica 245
CAPITOLUL VIII. SISTEMUL NATIONAL DE ASISTENTA SOCIALA 248
1. Consideratii generale 248
2. Definirea unor termeni 251
3. Definirea si clasificarea beneficiilor de asistenta sociala 254
4. Categorii de beneficii de asistenta sociala 256
4. Administrarea beneficiilor de asistenta sociala 257
5. Notiuni specifice sistemului de beneficii de asistenta sociala 259
6. Definirea si clasificarea serviciilor sociale 260
7. Beneficiarii si fumizorii de servicii sociale 262
8. Organizarea si administrarea serviciilor sociale 263
9. Procesul de acordare a serviciilor sociale 265
10. Prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala 267
13. Asistenta sociala a persoanelor varstnice 275
14. Personalul din sistemul de asistenta sociala 277
15. Finantarea asistentei sociale 278
16. Contractarea serviciilor sociale 281
17. Jurisdictia asistentei sociale 282
CAPITOLUL IX. AJUTORUL SOCIAL, SERVICIILE SOCIALE SI CANTINE LE
DE AJUTOR SOCIAL 283
1. Consideratii generale privind ajutorul social 283
2. Beneficiarii ajutorului social 283
3. Conditiile necesarepentru atribuirea ajutorului social 285
4. Primirea si solutionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social 287
5. Stabilirea cuantumului si plata ajutorului social... 288
6. Obligatiile titularilor de ajutor social si modificarea acestuia 291
7. Suspendarea si Incetarea platii ajutorului social.. 292
8. Alte categorii de prestatii familiale 294
9. Recuperarea sumelor Incasate necuvenit cu titlu de ajutor social 302
10. Cantinele de ajutor social 302
Cuprins
423
CAPITOLUL X. DREPTURI DE ASISTENTA SOCIALA ALE COPIILOR 304
1. Prestatiile familiale 304
2. Notiunea si caracteristicile alocatiei de stat pentru copii 305
3. Titularul dreptului la alocatia de stat pentru copii si beneficiarul acesteia 306
4. Categoriile de copii care au dreptul la alocatie 307
5. Procedura de stabilire si plata a alocatiei 307
6. Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie de stat pentru copii .. 309
7 . Notiunea si specificul alocatiei pentru sustinerea familiei 310
8. Titularul dreptului la alocatia familiala complementara si alocatia
de sustinere pentru familia monoparentala 310
9. Beneficiarii dreptului la alocatia familiala 310
10. Livretul de familie 312
11. Stabilirea si plata drepturilor.. 313
12. Recuperarea sumelor incasate necuvenit 318
13. Raspunderea juridica 318
14. Jurisdictia drepturilor reglementate de Legea nr. 277/2010 318
15. Notiuni introductive privind protectia si promovarea drepturilor copilului 318
16. Beneficiarii dreptului la protectie si asistenta si persoanele responsabile
pentru exercitarea acestui drept 319
17. Principiile respectarii si garantarii drepturilor copilului 320
18. Drepturile si libertatile copilului 320
19. Mediul familial si ingrijirea alternativa 327
20. Sanatatea si bunastarea copilului 331
21. Educatie, activitati recreative si culturale 333
22. Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea
parintilor sai 334
22.1. Preliminarii 334
22.2. Plasamentul 336
22.3. Plasamentul in regim de urgenta 337
22.4. Supravegherea specializata 337
23. Monitorizarea aplicarii masurilor de protectie speciala 339
24. Protectia copiilor refugiati precum si a celor in caz de conflict armat 340
25. Protectia copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal 341
26. Protectia copilului impotriva exploatarii 342
27. Protectia copilului impotriva consumului de droguri 343
28. Protectia copilului impotriva abuzului, neglijentei, exploatarii si oricarei
forme de violenta 344
29. Protectia copilului cu parintii plecati in strainatate 344
30. Protectia copilului impotriva rapirii sau oricaror forme de traficare
si impotriva altor forme de exploatare 348
31. Reguli speciale de procedura 355
32. Raspunderi si sanctiuni 349
CAPITOLUL XI. ASISTENTA SOCIALA A PERSOANELOR V ARSTNICE 350
1. Notiunea de persoana varstnica 350
2. Reglementarea masurilor de asistenta sociala a persoanelor varstnice 351
3. Evaluarea situatiei persoanelor varstnice care necesita asistenta sociala 351
4. Servicii comunitare pentru persoanele varstnice 355
424
DREPTUL SECURITATII SOCIALE
5. Organizarea si functionarea caminelor pentru persoane varstnice 357
6. Procedura de stabilire, suspendare si incetare a drepturilor de asistenta
sociala pentru persoanele varstnice 357
7. Finantarea asistentei sociale pentru persoanele varstnice 358
CAPITOLUL XII. PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR
CU HANDICAP 363
1. Notiunea de persoana cu handicap 363
2. Principii fundamentale 363
3. Semnificatia unor termeni si expresii 365
4. Incadrarea in grad de handicap 367
5. Principiile care stau la baza protectiei si promovarii drepturilor persoanelor
cu handicap 370
6. Drepturi de care beneficiaza persoanele cu handicap 370
7. Obligatiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentantilor legali 376
8. Servicii sociale 377
9. Asistentul personal 378
10. Asistentul personal profesionist... 381
11. Centre pentru persoanele cu handicap 383
12. Prestatii sociale pentru persoanele cu handicap 384
13. Accesibilitati pentru persoanele cu handicap 385
14. Orientarea si formarea profesionala 388
15. Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap 389
CAPITOLUL XIII. PROTECTIA SOCIALA A VETERANILOR, INV ALIZILOR, ORF ANILOR SI VADUVELOR DE RAZBOI, PRECUM SI A FOSTILOR
DETINUTI POLITICI 392
1. Calitatea de veteran de razboi 392
2. Vaduva de razboi 394
3. Drepturile veteranilor si vaduvelor de razboi, potrivit Legii nr. 44/1994 394
4. Drepturile acordate invalizilor, orfanilor si vaduvelor de razboi, potrivit
Legii nr. 49/1999 399
5. Indemnizatii acordate invalizilor de razboi, veteranilor de razboi si vaduvelor
de razboi, potrivit Legii nr. 49/1991 400
6. Drepturile fostilor detinuti politici 401
TESTE GRILA 404

Autor: Alexandru Ticlea, Laura Georgescu
Data aparitiei: Martie 2014
Format: Academic
Pagini: 424

Detalii produs

Cartea "Dreptul securitatii sociale. Editia a V-a revazuta si adaugita (Curs universitar) ". face parte din categoria carti >> Drept - Diverse - General a catalogului LibrariaRomana.ro. Cartea este scrisa de catre Ticlea, Alexandru si a fost publicata la Editura UNIVERSUL JURIDIC Pentru orice solicitare apelati departamentul Suport Clienti LibrariaRomana.ro, de luni pana vineri in intervalul 9-18.
LibrariaRomana.ro intelege importanta informatiilor prezentate in aceasta pagina si face eforturi permanente pentru a le pastra actualizate. Singura situatie in care informatiile prezentate pot fi diferite fata de cele ale produsului este aceea in care producatorul aduce modificari specificatiilor acestuia, fara a ne informa in prealabil.


Alte carti de la editura UNIVERSUL JURIDIC

Editura UNIVERSUL JURIDIC. Carti de la editura UNIVERSUL JURIDIC
Nu exista comentarii referitoare la acest produs.